Landbruk Nord

Innhold av næringsstoffer i husdyrgjødsel og kompost

Prosjektet «Innhold av næringsstoffer i husdyrgjødsel og kompost» er nå ferdig.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med daværende Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (nå NLR-Nordland). Her er analyseresultatene fra flere typer husdyrgjødsel og noen kompostprøver samlet. Disse resultatene kan du sammenligne med dine egne husdyrgjødselprøver om du har tatt noen, eller de kan være et nyttig hjelpemiddel i gjødslingsplanlegginga.

Hele rapporten kan du lese her:

Sluttrapport «Innhold av næringsstoffer i husdyrgjødsel og kompost»