Landbruk Nord

Innkalling til årsmøte 24.april 2013 på Bardufosstun kl. 11.00

Årsmøtet for 2012 gjennomføres 24.4.2013 
kl. 11.00 på Bardufosstun.

Innkalling og saksliste, se her:

 årsmeldingen i sin helhet  finner du under medlemsskriv.