Landbruk Nord

Innmelding i Landbruk Nord

Som medlem i Landbruk Nord får du som bonde flere fordeler.

Landbruk Nord organiserer og formidler alle former for avløysing tilpassa den enkelte bonde sitt behov. Landbruk Nord har arbeidsgiveransvar for avløyseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløyseren er automatisk forsikret gjennom Landbruk Nord. Landbruk Nord skaffer doku­mentasjon av avløserutgifter i forbindelse med søknad om avløysertilskudd. Landbruk Nord informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Landbruk Nord er et kontaktledd mellom bonde og avløyser.

Klikk her og meld deg inn i dag, det vil gjøre hverdagen din litt enklere!

PS! Dersom du er arbeidssøker skal du nytte dette skjema