Bli medlem

Som medlem  har du tilgang på følgende tjenester:

Landbruk Nord SA er en uavhengig tjenesteleverandør innenfor landbruk og skogbruk.

  • Er du syk eller har annen krise på gården, ta kontakt med oss, vi har beredskapsavløser tilgjengelig for oppdrag.
  • Trenger du avløser så rekrutterer og skaffer deg kvalifisert arbeidskraft. Landbruk Nord organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset den enkelte bondes behov. Vi har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid, og avløseren er automatisk forsikret. Du kan i tillegg lønne egne barn Landbruk Nord skaffer dokumentasjon av avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Landbruk Nord er kontaktledd mellom bonde og avløser.
  • Vi rådgiver deg når det gjelder valg av plantevernmidler, såvarer og andre fagspørsmål innen agronomi om du ønsker det.
  • Vi utarbeider gjødslingsplan i nært samarbeid med deg.
  • Vi kan ta jordprøver hos deg om du ønsker det.
  • Vi utfører klauvskjæring på storfe.
  • Vi gjennomfører kontroll av åkersprøyter.
  • Vi utfører skogsveiplanlegging, ungskogpleie og planting.
  • Vi utfører vernerunde på gården.
  • Vi tilbyr deg veiledning og bistår i arbeidet med KSL – egenrevisjon og HMS arbeidet på gården.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål! Ring: 77 72 25 40.

Trykk her for å bli medlem i Landbruk Nord:

http://www.landbruknord.no/forside/innmeldingsskjema/