Innovativ bonde på Senja

Vi har «sakset» en liten artikkel fra nettavisen «Søndre Senniens Budstikke» om en bonde som har vært litt smartere en de fleste når det gjelder å holde rede på hvor melkekuene er når de er på beite.

Her er artikkelen som vi hentet fra «Søndre Senniens Budstikke».

Elektroniske kuspor (foto:)
Elektroniske kuspor (foto:)

Han Håkon Ryvoll innst på vegenden sørst på Senja har melkekyrn gåanes fritt ute i marka. Der går dem fritt mellom melkinga morra og kveld, og velge og vrake i den beste maten som utmarka har å by på.
Men du høre ikkje mykkje bjølleklang ute i skogen. Likevel har han Håkon full oversikt over kor kyrn e. Og når dem i disse tider har gått langt avgårde på soppleiting og ikkje kjem heim til kveldsmålet, slipp han Håkon å leite i villa. Han går på Internett og ser kor dem e, og går å hente dem.
-Det spare meg for mange bomtura og leiting i feil retning, sei han Håkon.
Utstyret e opprinnelig utvikla for sau, men det fungere utmerket på kyr og.

I tillegg til å fortelle han Håkon kor kyrn e hen, lære han mykkje om ka slags utmarksbeite og vegatsjonstype kyrn hannes foretrekke.
– Og der e det mykkje interessant kunnskap å hente, si han Håkon.

På bildet (som e litt forminska her i avisa), ser vi ikkje berre kor ku nr 181 e, men kor ho har vandra siste vekka.