Landbruk Nord

Innovativt sauefjøs i Steigen

Utvikling av nybygg i samspill mellom bønder, rådgivere, leverandører og entreprenører gir løsninger skreddersydd til din gård. I dette fjøset til Filip Bakke og Julie Ånesbug i Steigen er innredningsløsningene, materialvalget, ventilasjon og gjødselhandtering spesielle og framkommet i samspillet mellom aktørene.

https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/byggplanlegging2016/

Kontakt gjerne Landbruk Nords bygningsrådgivere: http://www.landbruknord.no/om-bygningsradgivning-2/

Foto: Filip Bakke