Landbruk Nord

Interesse for økologisk melkeproduksjon

24 gårdbrukere og andre interesserte møtte på seminar om jordkultur, alternative næringskilder og økologisk melkeproduksjon torsdag, 10. og fredag 11.april på Vollan, Nordkjosbotn. Det var Økologisk Ideforum Troms og Landbruk Nord som arrangerte kurset.

Torsdag var tema jordkultur og alternative næringskilder. God jordkultur og fokus på å unngå jordpakking er kanskje et nedprioritert tema innen nordnorsk landbruk. Det er imidlertid all grunn til å bruke ressurser for å ta vare på jorda – som er det viktigste produksjonsgrunnlaget vi har. Avlingsnedgang på grunn av jordpakking kan utgjøre 20 til 25 %, og det koster mer enn at arealtilskudd på ekstra areal kan kompensere! 

Økt etterspørsel etter økologiske produkter og høge priser på kunstgjødsel gjør alternative næringskilder er mer aktuelle enn på lenge. Deltagerne på kurset fikk en oversikt over tilgjengelige gjødslingsmidler og prosjekt innen temaet.

Dag 2, fredag ble viet økologisk melkeproduksjon. Oppheving av klyngene, muligheten for at også økologiske kyr i små besetninger kan stå på bås frem til 2024 og en merpris på 85 øre pr liter har økt interessen for økologisk produksjon hos flere melkeprodusenter. Under seminaret fikk deltagerne høre om erfaringer fra melkebonde Eivind Kristoffersen, som har drevet økologisk i mange år. Andre tema var økonomi, gratis førsteråd melk, regelverk mv.

Lurer du på om økologisk produksjon er noe for deg? Ta kontakt med Ulrike Naumann eller Gunnlaug Røthe for en gratis vurdering av muligheter og utfordringer på din gård!