Landbruk Nord

Interessert i økologisk landbruk?

Er du interessert i økologisk landbruk? Da kan du få hjelp av Landbruk Nord til å få en uforpliktende vurdering av muligheter og ressurser på ditt eget gårdsbruk.

Landbruk Nord tilbyr ØKOLOGISK FØRSTERÅD (ØF), eller det som før het, Gratis Førsteråd (GFR) for de som er interessert i økolologisk landbruk. Dette innebærer at du får et gårdsbesøk på ca 2 timer av en av våre rådgivere. Sammen med deg går vi gjennom situasjonen på gården. Noen stikkord for dette er areal, driftsbygninger, produksjon, maskinpark, interesse og motivasjon.  Etter besøket vil du få en rapport som sier noe om muligheter og begrensninger for nettopp ditt bruk.  Vi kan også se på alternative produksjoner. Dette er helt uforpliktende og gratis, men gir deg en mulighet til å vurdere om du skal legge om. Ta kontakt med ditt lokale rådgiverkontor, eller rådgiver Ellen Reiersen på tlf 454 86630 om du er interessert!