Landbruk Nord

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner i Tromsø 13 – 15.februar 2017

13.-15. februar arrangerer Fagforum Inn på tunet – Troms i samarbeid med Norges miljø-og biovitenskaplige universitet-Antrozooligisenteret og Troms landbruksfaglige senter, Introduksjonskurset Dyreassisterte intervensjoner i Tromsø.

Det er første gang et slikt kurs arrangeres i Nord-Norge. For mer info: https://www.nmbu.no/studier/sevu/kurs/node/29307

Du kan også kontakte Hanne Storteig, Troms landbruksfaglige senter, e-post hanne.storteig@tromsfylke.no tlf 777 88 735/ 901 13 767.