Landbruk Nord

Invitasjon til beitekurs

Nortura og Landbruk Nord i samarbeid med Troms Landbruksfaglige senter inviterer på kurs i bruk/stell av innmarksbeite til storfe og sau.
Kurset er spesielt faglig rettet mot kjøtt produksjon på beite. Det kan og være interessant i produksjonen av andre beitende husdyr. Beitekvalitet er hovedtema.

Invitasjon til beitekurs