Landbruk Nord

Invitasjon til møte i Astafjord og Bardu produsentlag

Det er sendt ut invitasjon til felles møte i Astafjord og Bardu produsentlag
fredag 30.november 2012 klokka 12:00.

Invitasjonen til møtet finner du her