Landbruk Nord

Jegerprøvekurs

Norges Jegerforbund arrangerer jegerprøvekurs i samarbeid med SNS Balsfjord.

I tiden 1. – 14. september 2014 arrangeres jegerprøvekurs i Tromsø¸.

Norges jegerforbund arrangerer jegerprøvekurs i samarbeid med SNS Balsfjord

I tiden 1. – 14. september 2014 arrangeres jegerprøvekurs i Tromsø.

Påmelding til Einar Mellomgård, e-post: jegerprovensns@hotmail.com telefon: 48 15 73 57.

For mer info om kurset og kursdager se her