Landbruk Nord

Norges jegerforbund samarbeider med SNS Balsfjord v/Landbruk Nord, og arrangerer jegerprøvekurs  i tiden 09.01.-17.01.2015.

For mer informasjon kontakt instruktør Einar Mellomgård; jegerprovensns@hotmail.com, tlf. 48 15 73 57Se kurs-program jeger januar 2015