Landbruk Nord

Work and stay in Norway / Arbeid og opphold i Norge

Good places on the Internet if you need help or have some questions about work and stay in Norway. Things you need to know.
Steder på Internet som er nyttig når man skal ha arbeidstakere eller praktikanter i arbeid/opplæring.

Utlendingsdirektoratet:  UDI 

Skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/