Landbruk Nord

Jordbruket har levert sitt krav

Begge våre hovedorganisasjoner Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Norske Landbrukstenester (NLT) er en del av kravet som er lagt fram av Jordbrukets forhandlingsutvalg.

Det som gjelder NLR kan du lese mer om her:

http://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/26166/

Det som gjelder NLT kan du lese mer om her:

http://www.landbrukstenester.no/jordbruket-har-levert-sitt-krav/