Landbruk Nord

Jordbruket i Finnmark – verdiskapning i kroner og øre.

Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) har på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark gjort en analyse av verdiskapinga i jordbruket i Finnmark.

Les mer om denne analysen her