Landbruk Nord

Jordbruksforhandlingene 2021 – jordbruket sitt krav

Jordbruket sitt forhandlingsutvalg har i dag presentert sitt krav til årets jordbruksforhandlinger.

Velferdsordningene er prioritert høyt i årets jordbruksoppgjør.

I kravet ligger bl.a: 

Økning i maksimalt tilskott ved ferie/fritid med kr. 4.000,-, en økning på 4,7 %.
Økning i dagsats ved sykdom med kr 150,-, fra kr. 1.670,- til kr. 1.820,-.
Økning i antall uker en har rett til avløysing ved dødsfall fra 8 til 12.
Endringer i regelverk avløysertilskott ved sjukt barn.
Justeringer av regelverk til tidligpensjon.
Det ligger og i kravet forslag til å sette ned ei partssammensatt arbeidsgruppe som arbeider med rekruttering av kvinner til landbruket.

Hele kravet fra jordbruket sitt forhandlingsutvalg finner du her: Jordbruksforhandlingene 2021
Kapitelet som gjeld velferd finner du her: Velferdsordningene – krav til ramme