Jordbruksoppgjøret 2014

Jordbrukets forhandlingsutvalg la fram sine krav til årets jordbruksoppgjør i april. Staten kom med sitt tilbud til landbruket, tirsdag 6. mai.

Jordbrukets krav ved jordbruksoppgjøret 2014 som gjelder velferdsordningene og bevilgning til rådgiving finner du på Norske Landbrukstenester (NLT) og Norsk landbruksrådgiving (NLR) sine hjemmesider.

NLT: http://landbrukstjenester.no/Hovudside/Jorbrukets-krav-2014—Velferd/cid/a28991_5748/

NLR: http://www.lr.no/nyhetsarkiv/2014/22255/ 

 

Statens tilbud vedr. velferdsordningene og rådgiving finner du her:

NLT: http://landbrukstjenester.no/Hovudside/Statens-tilbud—Jordbruksoppgjeret/cid/a29058_5748/ 

NLR: http://www.lr.no/nyhetsarkiv/2014/22323/