Landbruk Nord

Jordbruksoppgjøret 2015

Våre hovedorganisasjoner Norske Landbrukstenester (NLT) og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har «oppsummert» resultatene av sine respektive fagfelt innen oppgjøret 2015.

Her kan du lese mer:

NLT: http://www.landbrukstenester.no/jordbruksavtale-2015-2016/

NLR: http://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/26410/