Landbruk Nord

Jordbruksoppgjøret – velferdsordningene

En forenkla jordbruksavtale ble lagt fram 30. april etter forhandlinger mellom partene.

Innenfor velferdsordningen er det følgende endringer i avtala:

  • Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid ble økt med 2,8 %, og maksimalt tak på tilskuddet øker til kr. 85.800,-
  • For foreldre med barn som er kronisk syke eller nedsatt funksjonsevne øker antall dager du kan få avløsing. Tall på dager per forelder øker fra  20 til 30, og fra 40 til 60 for enslige forelder.
  • Satsene for tilskudd til tidligpensjon øker med kr. 5.200,- for enbrukerpensjon og kr. 8.320,- for tobrukerpensjon.

Vi registrere dessverre at det heller ikke i år ble økning i dagsats ved tilskudd til avløsing ved sykdom. Dette medføre at egenandelen til bruker ved sykdom stadig blir høyere, og bidrar heller ikke til bedre økonomi i beredskapsavløsningen  (landbruksvikarordningen).

Sluttprotokoll finn du her.