Landbruk Nord

Jordprøver i høst

Jordprøvesesongen er nå i gang, og vi tar snart kontakt med gårdbrukere som står for tur til å fornye prøvene sine.

 

Vi mener å ha brukbar oversikt over hvor og når jordprøver er tatt hos de respektive bønder. Men «hull» i systemet vårt kan nok finnes. Derfor ber vi dere som har gamle prøver og ikke har blitt kontaktet i løpet av september, om å gi oss tilbakemelding på dette.

Jfr gjødselplanforskriften skal ikke en prøve være eldre enn høyst 8 år (4 – 8 år). På grunn av lange avstander må vi prøve å legge  opp fonuftige kjøreruter, men samtidig må vi også ta hensyn når det er gjødslet sist. Spesielt høstspredd husdyrgjødsel kan skape problem ved uttak av jordprøver. Ved fornying av prøver tar vi som oftes ny prøve på samme plass som den gamle, og holder oss til samme nummerering. Dette er viktig for å unnga feil i gjødselplanlegginga.

Priser: Pakke 1 (mest vanlig) bestemmelse av jordart, moldklasse, leirklasse, pH, P-Al, K-Al, Mg-Al, Ca-Al, Na-Al, kr 140,- + mva. Pakke 2, som pakke 1, men med K-HN03 (syreløselig) kalium i tillegg, kr 205,- + mva. Syreløselig kalium = kaliumresever i jorda. Kan være aktuell å ta på jord der det ikke er tatt prøver tidligere.

Jordprøvetaking vil vi holde på med til snø og tele stopper oss.