Landbruk Nord

Uttak av jordprøver

 
Uttak av jordprøver er en god investering uansett om man driver stort eller lite. En jordprøve forteller deg om næringsstatus i jorda og gir deg nødvendig informasjon for å vurdere om fjorårets gjødsling fungerte etter planen.

Analyseresultatene danner grunnlag for å gi plantene så optimale vekstforhold som mulig.

Du får tilbud om jordprøver hvert 8. år når du er medlem hos oss. Vi vurderer sammen med deg hvor disse skal tas og når.

Skulle du trenge emballasje henter du dette hos Landbruk Nord.

Eurofins: uttak jordprøver