Kaldfjøs for fremtida

Behov for oppgradering av driftsbygning? Gjennom eksperimenter i Frankrike og på Hardangervidda utvikles det klimatilpasning av løsdriftfjøs. Erfaringene er viktige for framtidas bygningsmasse, som trenger en oppgradering også i Norge.

Det bestemt at alle norske kyr skal leve i løsdriftfjøs innen 2024. Det vil si at de ikke skal være bundet fast til en båsplass, men være frie til å gå rundt i fjøset. Det er ca 260 000 kyr i Norge, og 25 prosent går allerede i løsdrift. For å oppnå målet må det bygges svært mange nye og moderne fjøs.

For å gjøre bygningene så billige som mulig, er det gjennom prosjektet «Landbruksbygg i Arktis» satt i gang en vurdering av mulighetene og gevinstene med å bygge uisolerte, kalde bygninger.

Les hele saken på forskning.no