Landbruk Nord

Kålflua har startet sesongen!

Ved sjekk av kålfluefeller på Sør-Senja ble det registrert stor eggleggingsaktivitet hos kålflua.

Det er på Landbruk Nord/Tranøy kommune sitt demonstrasjonsfelt på Stonglandet eggene ble funnet. Eggene klekker etter 5 til 14 dager (temperaturavhengig), og larvene (kålmakken) kan gjøre stor skade på alle kålvekster så tidlig i sesongen. Verst går det utover kålrot, nepe og andre kålvekster der makken angriper de spiselige delene av planta. Men også brokkoli, blomkål, hodekål mv. kan lide, når makken skader rot og stengel. Da blir vann- og næringsforsyninga til plantene forstyrret, plantene vokser dårlig, de kan visne og i verste fall dø.

Aktivitet hos kålflua er svært lokalt – følg med i din egen åker jevnlig!

VIPS sine nettsider registreres egglegging av kålflue hver uke (se på klimastasjon Målselv).

Trenger du råd ang. bekjempelse av kålmakk? Landbruk Nord tilbyr veiledningstjeneste innen grønnsaksproduksjon. Ta kontakt med Landbruk Nord,  tlf. 77722540 i dag!

 
Kålrot som er ødelagt av kålmakk. Bilde: Ulrike Naumann, Landbruk Nord