Landbruk Nord

Kan du tenke deg å ha Russisk praktikant/utvekslingsstudent på gården?

Kunne du tenke deg å ha Russisk praktikant/utvekslingsstudent på gården?Landbruk Nord har utveksling av praktikanter med Arkhangelsk Landbruksskole iRussland også i høst! Kontakt Unni Furumo, Landbruk Nord, snarest på tlf: 414 70 432.


Landbruk Nord har utveksling av praktikanter med Arkhangelsk Landbruksskole i Russland også i høst.

Vi har en student som ikke har praksisplass for øyeblikket. Hun har innreisetillatelse til Norge fra nå og fram til 
26.11.2008.


Er du interessert, ta kontakt med Unni på tlf. 414 70 432 snarest.