Landbruk Nord

Kan du tenke deg å jobbe som avløser?

Landbruk Nord vil veldig gjerne komme i kontakt med personer som kan tenke seg å jobbe som avløser(e) – i Balsfjord-området.

Helge-avløsing og/eller lengre perioder med avløsing, både ku- og geit-fjøs.

Ta kontakt med Anne-Kariin på telefon: 46 62 87 15 eller e-post: anne-kariin.staff@Landbruknord.no