Landbruk Nord

Kåring av årets avløser

Norske Landbrukstenester skal kåre årets avløser 2012.

Kriterier og saksgang for utvelgingsprosessen finner du her:

Hvis noen av dere har en avløser som dere vil sette litt ekstra pris på – så husk å sende inn nominering før 1. august.