Landbruk Nord

KJEKJØTTPRODUKSJON – foran et veivalg

Invitasjon til møte på Vollan Gjestestue den 27. oktober kl 10.15
Det er mulig å få mer kjekjøtt inn på Tromsømarkedet, men det krever organisering og innsats. For å lykkes må produsentene være med.
Arrangør er Bioforsk Nord i samarbeid med Tine, Nortura og Senja videregående skole

Produksjon av kjekjøtt har ikke fått særlig omfang. Hovedårsaken er kostbar fôring og slakting. Små volum gjør også logistikken krevende. Likevel er det viktig å få på beina et bærekraftig opplegg for kjekjøttproduksjon både av økonomiske og etiske årsaker. Noen produsenter har skaffet seg en egen kundekrets og selger kjøttet sjøl. I Valdres har flere bønder organisert seg i et selskap som heter Valdreskilling som tar seg av salget www.valdreskilling.no. På møtet vil en av eierne fortelle om sine erfaringer. Skal vi komme videre i Troms, tror vi at samarbeidsløsninger er veien å gå.
Hensikten med møtet er å klargjøre muligheter og begrensninger for kjekjøttproduksjon. Dernest å avklare framgangsmåte for framtidig produksjon, herunder fellesskapsløsninger.
Vi starter møtet med et innlegg om Balsfjordosten og om fôring av geita, deretter blir det bare kjekjøtt.

Program:
10.15 Oppmøte, kaffe
10.30  Videreutvikling av Balsfjordosten v/Jan Vidar Olsen, Tine
10.40 Før kjeing: Fôring av geita i tørrperioden v/Ann-Mari Fause, Tine
11.10   Muligheter for kjekjøttproduksjon i Tromsøregionen v/ Odd Arild Finnes, Bioforsk
11.40 Leveringsbetingelser gjennom Nortura v/ Lars Ivar Fause, Nortura
12.00 Produksjonsøkonomi, forsøk på Senja vgs v/Magnhild Nymo, Senja vgs
12.30 Lunsjpause
13.15 Valdreskilling – et eksempel til etterfølgelse? v/Kari Hagaseth, Valdreskilling
13.50 Kje på menyen v/Håvard Lydersen, Vollan Gjestestue
14.00 Pause
14.15 Kje på Tromsømarkedet v/Odd A Finnes
14.30 Tiltak for å komme videre, diskusjon og avklaring.
15.15 Avslutning

Velkommen på møte!
Arrangør er Bioforsk Nord i samarbeid med Tine, Nortura og Senja videregående skole.