Landbruk Nord

Kjøp og salg-siden

Etter at vi fikk ny utseende på vår hjemmeside er kjøp og salg-siden vår blitt «borte».
Vi har fått etterlysning av den – og vi jobber med å få den opp å gå igjen. Håper dere er litt tålmodig med oss..