Landbruk Nord

Kjøttfekurs

Har du lyst å lære mer om kjøttfeproduksjon?
Forutsatt at det blir mange nok påmeldte, arrangerer Landbruk Nord og Troms Landbruksfaglige Senter kurs for kjøttfeprodusenter.

Landbruk Nord planlegger i samarbeid med Troms Landbruksfaglige senter kurs for kjøttfeprodusenter, og andre som er interesserte i temaet. Kurset er planlagt spredt over 5 dager, og foreløpig er programmet tenkt slik: 

Dag 1: Grovfôrkvalitet, slått og beite. Dag 2: Fôring. Kalv, kastrat og ammeku. Dag 3: Helse og avl, adferd. Dag 4: Bygg og innendørsmekanisering. Dag 5: Økonomi og avslutning.

Det leies inn eksterne forelesere til noen av temaene. Sted(er) for samlingene bestemmes senere når vi ser hvor deltakerne bor. Hver deltaker må dekke reise og betale en egenandel som fastsettes senere.

Er du interessert eller har spørsmål, ta kontakt med Natalia Nemytova på tlf 906 72192 eller    777 22540 (hovedkontoret Landbruk Nord).