Landbruk Nord

Klauvskjærerkurs i Rindal

I forrige uke var klauvskjæreren til Landbruk Nord på kurs i Rindal.

Kurset gikk over tre dager og inneholdt teori om klauv og klauvhelse, samt beskjæring av daubein og levende kyr. 

Under finner du link til en reportasje fra Trollheimsporten om kurset:

https://www.trollheimsporten.no/klauvene-maa-skjerast.6153092-137312.html