Landbruk Nord

Klauvskjærerne med nye oppgaver

Fra midten av oktober 2014 har sertifiserte klauvskjærere kunne rapportere funn ved klauvskjæring direkte til Kukontrollen via bærbare terminaler.

Solfrid Ramberg som er Landbruk Nord sin sertifiserte klauvskjærer har nå fått sin bærbare terminal og vil rapportere via den.
For bønder som benytter Landbruk Nord sin klauvskjærertjeneste betyr det at de slipper å rapportere data fra Helsekort klauv gjennom medlem.tine.no etter endt klauvskjæring.