Landbruk Nord

Klauvskjæring

Har du behov for klauvskjæring i høst?

Høstsesongen er nå i gang. For å få gjennomført skjæring hos alle sammen på en effektiv måte setter Martin opp kjøreruter.

Det er veldig fint om avtaler kan gjøres i god tid.

Ta kontakt med vår klauvskjærer – Martin Brox, for å avtale skjæring.
Telefon: 480 30 210.