Landbruk Nord

Klauvskjæring på småfe

Landbruk Nord er i gang med å etablere klauvskjæring på småfe.
I denne forbindelse ønsker vi tilbakemelding om du har behov for denne tjenesten.

Fyll inn din kontaktinformasjon i dette skjemaet for å melde din interesse.
Ta kontakt med oss på tlf. 77 72 25 40 dersom du har spørsmål.