Landbruk Nord

Klauvskjæring våren 2021

Vårsesongen for klauvskjæring er startet. Ta kontakt for bestilling så snart som mulig.

Vi har ansatt ny klauvskjærer som heter Tor Hugo Angell bor i Balsfjord kommune. Har erfaring som klauvskjærer.

I år blir klauvskjæringen organisert ved at Hermod Soleng som har lang erfaring som klauvskjærer assisterer og er med på opplæring.

Klauvskjæringen starter ca. 12.4.21. Vi samordner områder som tidligere år.

Ta kontakt på telefon 77722540 eller  480 30 210 (klauvskjærer) for bestilling.