Landbruk Nord

Klauvskjæring

Klauvhelsen er viktig og klauvene til kua bør skjæres regelmessig. God klauvhelse gir økt melk- og kjøttproduksjon på storfe.
Vi tilbyr klauvskjæring på storfe i store deler av Troms fylke. Klauvskjæreren har en moderne hydraulisk klauvboks som er tilpasset dyrenes velferd.
Klauvsesongen starter i mars/april og varer fram til oktober/november.
Les mer om klauvskjæring her: https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/slik-tilrettelegger-du-for-klauvskjaring/

Ta kontakt med oss for bestilling eller mer informasjon:

Kontoret: 77722540

Klauvskjærer, Tor – Hugo Angel, tlf.: 480 30 210