Landbruk Nord

Klauvskjæringen er i gang!

Vår klauvskjærer Martin Brox er i full sving med vårskjæringen. Har du behov for klauvskjæring, ta kontakt for å få satt opp dato. Er det  flere i samme område setter vi opp egen rute.

Kontakt klauvskjærer på tlf. 48030210.

Er det akuttbehov, prioriteres dette.