Landbruk Nord

Klimasmart landbruk

Klimasmart landbruk handler om å bruke ressursene på gården mest mulig effektivt og på en bærekraftig måte.

Ny nettside for prosjektet finner du her: https://klimasmartlandbruk.no/

Se en artig film om temaet: https://klimasmartlandbruk.no/hovedsak-forside/jakter-100-klimalosninger-i-landbruket-article207-854.html

Prosjektet eies av Norges Bondelag, Norsk landbruksrådgiving (NLR), TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri.