Landbruk Nord

Kompostprosjekt

Ønsker du å være med på et kompostprosjekt? Ser du muligheten og verdien i å tilbakeføre organisk materiale fra råstoffer som finnes på gården?

Landbruk Nord i gang med et prosjekt som har som mål å øke kunnskapen om kompost og fokusere på tilbakeføring av organisk materiale.

Det har vist seg at det er tilnærmet umulig å oppnå god jordstruktur uten tilstrekkelig tilbakeføring av organisk materiale. Samtidig som kompost bidrar med verdifull plantenæring bidrar det også til et mangfoldig og rikt jordliv.

Delmål

  1. Komposten skal hovedsakelig baseres på råstoffer som finnes på gården eller i nærheten av gården. Det kan være fôrrester, husdyrgjødsel, avlingsrester, flis mm.
  2. Finne løsninger for kompostering som er effektiv i forhold til arbeidsforbruk. Høy arbeidsbruk er ofte det som blir brukt som arrgument mot kompost. I prosjektet vil det satses på effektive løsninger
  3. Registrere mikroliv i jorda før og etter bruk av kompost.
  4. Avlingsregistrering- Se på hvilken effekt kompost har på avlingen.

Ta kontakt dersom du allerede har en fungerende kompost, eller hvis du ønsker å etablere kompost i 2019.

Hvis dette virker interessant kontakt

Nora Foshaug

480 91 433

nora.foshaug@landbruknord.no

Prosjektet støttes av: