Kontakt oss

   
 Ansatte    
Unni Furumo, Daglig leder
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 414 70 432
e-post: unni.furumo@landbruknord.no
 
   
  Anne-Kariin Staff, Avløserordning/rekruttering/beredskap
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 466 28 715
e-post: anne-kariin.staff@landbruknord.no
 
Nora Foshaug, Rådgiver jord- og plantekultur
gjødslingsplanlegging, jordprøver
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 480 91 433
e-post: nora.foshaug@landbruknord.no
 
Kristina Berg Vollen, Avløserordningen/rekruttering/beredskap/gjødslingsplanlegging
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 926 59 472
e-post: kristina.berg.vollen@landbruknord.no
 
Helene Antonette Larsen, Assistent  Avløserordningen/rekruttering/beredskapsavløsning
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 941 58 860
e-post: helene.antonette.larsen@landbruknord.no
 
Gunnar Kvaal, Skogrådgiver
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 481 41 883
e-post: gunnar.kvaal@landbruknord.no
 
Anders Berg Stensrud, Skogrådgiver
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 948 86 412
e-post: anders.berg.stensrud@landbruknord.no
 
  John Grønås, Rådgiver jord- og plantekultur gjødslingsplanlegging og jordprøver
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 950 10 707
e-post: john.gronas@landbruknord.no
 
Hilde Angell, Regnskapsfører
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 959 67 585
e-post: hilde.angell@landbruknord.no
 
Ane S. Gout Lundberg, Assistent – kontor Verneombud/HMS/KSL-app                                                   Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 903 61 052
e-post: ane.sofie.gout.lundberg@landbruknord.no
 
Klauvskjærere  
 

Hermod Soleng

Tor Hugo Angell
Klauvskjærer
Tlf: 480 30 210 eller 77722540
e-post: post@landbruknord.no

 
Styret  

 

Karl Halvdan Botngaard, Styreleder
Adresse: Lenangsveien 259, 9064 SVENSBY
Tlf: 918 89 861
e-post: k-h.h@online.no
 
 terje_johansen Terje Johansen, Styremedlem
Adresse: Bjørkebakkveien 362, 9311 BRØSTADBOTN
Tlf: 901 70 013
e-post: terje@astema.no
 

Mariell Henriksen Strand, Styremedlem

Adresse: Sørkjosveien, 9050 STORSTEINNES
Tlf: 450 27 033
e-post: mariell_strand@hotmail.com

 

Leif Jarle Bårdsen, Styremedlem

Adresse: Ullsfjordveien, 9064 SVENSBY

Tlf: 472 86 126

e-post: timosja@online.no

 
Britt-Mari Andersen, Styremedlem
Adresse: Leaibenjarga 306, 9848 TANA
Tlf: 971 54 341
e-post: bmandersen79@gmail.com
 
  Frode Robertsen, 1. vara.
Adresse:Lenangsveien 1253, 9068 NORD-LENANGEN
Tlf: 995 43 097
e-post: froderobertsen@live.no