Landbruk Nord

Kontordag i Brøstadbotn 17. januar 2018

Landbruk Nord har kontordag på kommunehuset i Brøstadbotn 17. januar, kl. 10.00 – 14.30.
Dagen vil i hovedsak bli brukt til gjødslingsplanlegging og det som har med jord- og plantekultur å gjøre.

Ta gjerne med siste års gjødslingsplan/skiftekart for gjennomgang av opplysninger for oppsett av gjødslingsplan for kommende vekstsesong (2018).

Regelverk

Forskriftene som setter krav til lagring og bruk av husdyrgjødsel og gjødslingsplanlegging er

  •     forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften)
  •     forskrift om gjødslingsplanlegging (gjødslingsplanleggingsforskriften)

Når gjødslingsplaner er i strid med disse forskriftene kan det medføre trekk i produksjonstilskudd etter

  • forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (PT-forskriften)

        Vurdering av om gjødselplan kan godkjennes
        Gjødslingsplanen omfatter ikke alle skiftene til foretaket og mangler skiftekart.

Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer (gjødslingsplanleggingsforskriften §3. 2).

Areal som ikke skal gjødsles kan tas inn i planen med info. om ikke gjødsling p.g.a. biologiske verdier, økologisk m.v.

Skiftekart skal alltid følge planen.


For å vite hvem som har tenkt å komme denne dagen, kan dere gi tilbakemelding til John Grønås, tlf. 950 10 705 eller Solfrid Ramberg  tlf. 480 30 210 innen tirsdag 16. januar.

Vi tar med kaffe og litt å bite i.

 Velkommen!