Kontoret holder stengt fredag 4. juni mellom kl. 1030 til kl.1300

Vår kollega Arnt Horntvedt er død etter lang tids sykeleie. Bisettes fra Storsteinnes kapell, fredag 4.juni  kl. 1100.