Landbruk Nord

Kontoret holder stengt fredag 4. juni mellom kl. 1030 til kl.1300

Vår kollega Arnt Horntvedt er død etter lang tids sykeleie. Bisettes fra Storsteinnes kapell, fredag 4.juni  kl. 1100.