Landbruk Nord

Kontoutdrag for 2015

Kontoutdrag for 2015 blir nå sendt ut pr post til våre medlemmer.

Beløpet som du skal føre opp på søknadsskjemaet som gjelder bruk av ferie/fritidsavløsing finner du under summeringen – «hittil i år». Bruk netto-beløpet!

Husk også å gi dette kontoutdraget til din regnskapsfører.