Landbruk Nord

Kontroll av høymole

Høymole er en stor utfordring  i både øklogisk og  konvensjonelt landbruk.
Prosjektet «Kontroll av høymole (Rumex spp)  i økologisk fôrproduksjon-en  flaskehals ved  økologisk melke-og kjøttproduksjon» har som  mål  å  finne  gode ikke-kjemiske metoder   for kontroll av  høymole.

 

Artikkel  på hjemmesidene  til MATPROGRAMMET gir  liten  forsmak  på prosjektresultatene.

Les  artikkel