Landbruk Nord

Kontroll på gården?

Det er nå knapp en måned siden søknadsfristen for produksjonstilskott gikk ut, og kontroller, både fra Landbrukskontorene og KSL står for tur. Har DU papirene i orden?

Både sjekklista til miljøplanen og KSL egenrevisjon skal fylles ut/gjennomføres hvert år. Som en god rutine kan begge deler gjøres unna etter endt sesong. Husk å oppdatere miljøplankart og skjema ved behov. Revisjonsrapport fra KSL egenrevisjon sendes pr post eller internett, mens selve skjemaene skal oppbevares hjemme.

Alle bruk med 5 gjødseldyrenheter eller mer (5 kyr, 35 sau eller geit) skal ha gjødslingsplan årlig, har du 5-årig gjødslingsplan, skal landbrukskontoret gi dispensasjon for det. Husk også fristene for spredning av husdyrgjødsel på hhv eng og åker.

Her er linken til Miljøplan-sjekklista, som skal fylles ut innen 15. november hvert år.


Her finner du linkene til KSL-dokumenter:


 • Generelle Krav Til Gardsdrift (b.m.)
 • Generelle Krav Til Gardsdrift (nyn.)
 • Grovfôr (b.m.)
 • Grovfôr (nyn.)
 • Korn, Oljefrø, Erter, Frødyrking (b.m.)
 • Korn, Oljefrø, Erter, Frødyrking (nyn.)
 • Poteter (b.m.)
 • Poteter (nyn.)
 • Grønnsaker, Frukt, Bær, Veksthus (b.m.)
 • Grønnsaker, Frukt, Bær, Veksthus (nyn.)
 • Mjølk med storfekjøt og / eller geitekjøt (nyn.)
 • Mjølk med storfekjøtt og / eller geitekjtt (b.m.)
 • Sau, storfekjøt og / eller geitekjøt utan mjølk (nyn.)
 • Sau, storfekjøtt og / eller geitekjøtt uten mjølk (b.m.)
 • Svin (b.m.)
 • Svin (nyn.)
 • Egg (b.m.)
 • Egg (nyn.)
 • Fjørfekjøtt (b.m.)
 • Oppal av unghøner (b.m.)
 • Honning (b.m.)
 • Honning (nyn.)
 • KSL-standard for bruk av medisiner (b.m.) (gyldig fra 2006)
 • KSL-standard for bruk av medisinar (nyn.) (gyldig fra 2006)