Landbruk Nord

Kraftig økonomisk oppgang for bønder i Nord-Norge.

NILFs Driftsgranskinger i jordbruket viser kraftig økonomisk oppgang for bønder i Nord Norge.

Driftsoverskudd for gjennomsnittsbruket økte med kr 51 800 (21 %) til kr 297 100. Familiens arbeidsfortjeneste per årsverk økte med kr 28 000 til kr 171 600. Dette er en økning på 19 %.

Les mere om saken på Nilfs heimeside: http://www.nilf.no/Forsiden/Bm/2009/S20090224-NordNorgebonden.shtml.