Landbruk Nord

KuBygg-seminar 12.-13.januar i Stjørdal

Hvordan skal det optimale løsdriftsfjøs for melkeproduksjon bygges? KUBYGG-prosjektet har jobbet i fire år for å finne svar på dette. Nå skal resultatene fra prosjektet presenteres på seminar på Rica Hotell i Strjørdal 12. og 13. januar 2010

Mer infomasjon om KuBygg-prosjektet og seminaret finner du her: KuBygg