Landbruk Nord

Kunne du tenke deg å være vert i 1år for praktikant fra Russland?

Landbruk Nord er med i et prosjekt hvor vi i samarbeid med Arkhangelsk Tekhnikum landbruksskole tilbyr praksisplasser for studenter fra skolen til norske gårder i 1 år.

Pr. 02.09.2016 har vi en praktikant som er ledig for oppdrag umiddelbart.

Gjennomføringen av opplegget er lagt opp slik at studentene som har gått 4 år på Arkhangelsk Landbruksskole på videregående nivå, skal ha et års praksis i forhold til sitt studie. Dette praksisåret har de mulighet til å gjennomføre i Norge med Landbruk Nord som arbeidsgiver.

Praktikantene lønnes etter praktikantlønn første året. Studentene har mulighet til å arbeide ytterligere et år til, hvor de da lønnes etter gjelde tariff

Landbruk Nord ordner alt av dokumenter, samt ivaretar arbeidsgiverforholdet, med gjeldende regler og lover.

For deg som ønsker og er interessert i å bidra til kompetanse både praktisk og faglig innenfor landbruket, kan dette være en fin mulighet til å bli kjent med en annen kultur og skape framtidige nettverk både på Norsk og Russisk side.

I tillegg avhjelper dette avløser situasjonen ved at studentene etter opplæring og vurdering fra deg som bonde kan jobbe selvstendige og ta fjøset alene.

Pr. 02.09.2016 er det en student vi ikke har vertsgård til. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med deg som synes dette høres interessant ut, og at du har ressurser til opplæring og tålmodighet i forhold til språk. Vår erfaring er først og fremst utfordringer på den språklige siden, men etter to til tre mnd har det ikke vært noen problemer å kommunisere på norsk. Disse studentene er svært motiverte for opphold i Norge og har allerede på skolen i Arkhangelsk hatt norsk kurs.

For mer info, ta kontakt med Anne-Kariin Staff, tlf: 46 62 87 15