Landbruk Nord

Kurs for avløsere 17. og 18. mars 2013

Vi minner om at 10.3 er påmeldingsfristen til kurset for våre avløsere som skal være  17. og 18. mars 2014. 

Vi oppfordrer bønder til å gi avløseren fri til å delta på kurset.

For mer informasjon om kurset, se her