Landbruk Nord

Kurs for avløsere 19.2.2013

Det er gjort endringer i de planlagte kursene for avløsere i februar.

Ut fra påmeldinger blir det holdt ett kurs for avløsere tirsdag 19.2.2013.

Dette kurset vil omhandle både ku og geit.