Landbruk Nord

Kurs for avløsere

Vi har sendt ut e-post til våre avløsere med invitasjon til kurs 18. og 19. november.

Hvis du er ansatt hos oss, men ikke har fått e-post – ta kontakt med oss for info.

Ring Hilde 77 72 25 40 eller Anne-Kariin 46 62 87 15.